Zarząd

DYREKTOR - Maciej Szewczyk

 

Z-ca Dyrektora - Ewa Czarnecka 

KIEROWNIK ODDZIAŁU W ŚREDNIEJ WSI - Leszek Spozowski

KIEROWNIK ODDZIAŁU W WADOWICACH - mgr inż. Jacek Jończyk

KIEROWNIK FILII W TARNOWIE - Jerzy Boruch