Przedmiot zamówienia:
Sukcesywna dostawa produktów zbożowych na potrzeby Kantyny Oddziału Zamawiającego w Wadowicach ,celem dalszej odsprzedaży

Data zamieszczenia: 2013-12-09

Znak sprawy: PIGB/O W-ce/6/2013