Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA w Rzeszowie wdrożyła i stosuje Zakładową Kontrolę Produkcji w zakresie „Drewna konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym sortowanego wytrzymałościowo” oraz „ Tarcicę iglastą konstrukcyjną sortowaną metodami wytrzymałościowymi”. Wyroby te produkowane są w naszym Oddziale w Średniej Wsi.
 
Produkty poddawane są stałej kontroli, a potwierdzeniem tego są certyfikaty, które cechujemy znakiem CE:
  • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 2310-CPD-Z384 dla drewna konstrukcyjnego,
  • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr Z385 dla tarcicy iglastej konstrukcyjnej.
Certyfikaty potwierdzają, iż wyroby spełniają wymagania normy EN 14081-1.

      Ponadto poprzez ciągłe doskonalenie procesów występujących w naszej Firmie będziemy dostarczać wyroby ukierunkowane na pełne zaspokajanie potrzeb naszych klientów.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie przed naszą Firmą stawiają Kontrahenci zobowiązujemy się do zapewnienia skutecznego nadzoru nad parametrami jakościowymi wyrobów zgodnymi z wyspecyfikowanymi wymaganiami klienta.

 

Powrót