Aktualności » Przyjmowanie ofert biegłych rewidentów w zakresie badania sprawozdania finansowego za 2017 rok, 22 Września 2017r

Przyjmowanie ofert biegłych rewidentów

w zakresie badania sprawozdania finansowego za 2017 rok

Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA w Rzeszowie

 

 

1.          Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego PIGB CARPATIA za 2017 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone prawidłowo oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową.

2.          Oferta powinna zawierać bezwzględnie co najmniej następujące informacje :

·         Prezentację firmy i dorobek podmiotu uprawnionego do badania

·         Program badania sprawozdania finansowego

·         Cenę badania sprawozdania finansowego, obejmującą wszystkie koszty

·         Czas realizacji

3.          Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem opinii i raportu - do 15 kwietnia 2018 r.

4.          Prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres: alicja.hawro@igbcarpatia.pl,  i  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w siedzibie Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów,  do dnia 13.10.2017 roku.

5.          Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016
 poz. 1047 z późn. zm.), wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, tj. w przypadku PIGB CARPATIA - Minister Sprawiedliwości,  który dokona wyboru i zatwierdzenia podmiotu.

6.          Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela  p. Alicja Hawro

 – Główny Księgowy PIGB CARPATIA w Rzeszowie, tel. (17) 858-08-20

 

 

 

 

           Z poważaniem

 

Dyrektor Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej

                           CARPATIA w Rzeszowie

       Maciej Szewczyk

 

 

 

 

Rzeszów, 20.09.2017  r.

 

 

Czytaj więcej...